language Български

Ползата за Вас

Нови възможности за отчитност и контрол

Ще можете да използвате достоверните статистически данни за да оптимизирате работата на вашата компания

Непрекъснато приемане и разпределение на поръчките «24/7»

Всеки клиент ще може по всяко време да се обади на нашия оператор, и Вие няма да загубите нито една поръчка

Създаване на положителен имидж

Възможността за обмен на поръчки с други таксиметрови компании Ви дава възможност да обслужвате клиентите си, дори ако всичките Ви коли са заети

Прозрачност на нашите услуги

Вие плащате само за получени повиквания. Достъпът до софтуера, техническата и организационната поддръжка се предоставят безплатно

Допълнителни услуги

  • провеждане на телефонни проучвания на своите клиенти и шофьори
  • аренда на отдалечени операторски работните места за вашите диспечери
Ползата за Вас

Свържете се с нас или научете повече за нашите услуги