language Български

Допълнителни услуги

Провеждане на телефонни проучвания на шофьори и клиенти

Информационният център е най-ефективния инструмент за провеждане на социологически проучвания. Нашите възможности позволяват в кратък срок да се извърши висококачественно телефонно проучване, според вашите нужди.

Информационният център «TaxSee» има голям опит в проучванията. Ние ще Ви помогнем да получите обратна връзка от Вашите клиенти и шофьори по въпроси, които Ви интересуват.

Ресурси и функции на информационния център «TaxSee»:

  • сформиране на извадка от вашата база данни въз основа на определени критерии,
  • помощ при изготвянето на формата за провеждане на проучването,
  • професионални оператори,
  • специализиран софтуер, който позволява да се постигне високо качество и темпо в провеждането на проучванията,
  • предоставяне на подробен доклад в предварително договорена форма, включително записи на всички разговори с респондентите на цифров носител.

В резултат на проучването, ще можете да оцените най-точно положението на вашата фирма, да определите перспективните посоки за развитие, да сведете до минимум риска, да коригирате ценовата политика и много други неща.

Попълването на депозитите на шофьорите чрез платежните терминали става чрез един единствен доставчик «TaxSee»

С нас Вие ще спестите време. Няма да е необходимо да сключвате няколко договора с различните оператори на платежните терминали. Ние вече имаме договори с най-големите оператори на преференциални условия.

Ниската такса за приемането на плащанията чрез "TaxSee" ще Ви помогне да намалите разходите, свързани с паричните потоци.

Широката мрежа от платежни терминали в цяла Русия дава възможност на шофьорите бързо да попълват баланса си в удобно за тях място.

Попълването на сметката на вашия шофьор се извършва чрез автоматичен трансфер, без участието на служителите от счетоводния отдел. Това ще осигури стабилно сътрудничество между Вас и вашите шофьори.

Ние ще Ви предоставим оперативна техническа поддръжка и пълна информация относно плащанията чрез "TaxSee".

Работейки с доставчика «TaxSee», няма да Ви се наложи да се безпокоите за Вашите средства. Те ще се превеждат на сметката на Вашата фирма изцяло и навреме. И вашите мениджъри ще могат да се съсредоточат върху решаването на текущите проблеми, които не са свързани с обработката на налични средства.